കായല്‍പരപ്പില്‍ അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാം, കുമരകത്ത്

കുമരകം ഹ്രസ്വമായ ദേശ ചരിത്രം – കേരളത്തിൽ അവധിക്കാലം ആഘോഷിക്കാന്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നവര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും സന്ദര്‍ശിക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് കുമരകം. വേമ്പനാട് കായല്‍തീരത്ത് കായൽ പാടശേഖരങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ,തെങ്ങിന്തോപ്പുകൾ അതിരിടുന്ന, …

Continue Reading →