ആലപ്പുഴയുടെ നയനസുഭഗമായ കായൽ സൗന്ദര്യത്തിലേക്കൊരു ഉല്ലാസ ഹൗസ്ബോട്ട് യാത്ര

പ്രതീക്ഷകളും നിരാശയും മാറ്റിവച്ച് ഇനി നമുക്കൊരു ഹൗസ്ബോട്ട് യാത്ര പോകാം. ആലപ്പുഴയുടെ നയനസുഭഗമായ സൗന്ദര്യത്തിലേക്കൊരു ഉല്ലാസയാത്ര. കായൽ സഞ്ചാരത്തിലൂടെ കിഴക്കിന്റെ വെനീസിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ വശ്യമനോഹാരിതയാണ് സന്ദര്‍ശകരെ ആകര്ഷിക്കുന്നത്.ശാന്തമായ…

Continue Reading →